Polityka Cookies

 1. Strona internetowa www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.
 3. Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl.
 4. Strona internetowa www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:
  1. pliki cookies trwałe,
  2. pliki cookies sesyjne.
 5. Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
 6. Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
 7. Pliki cookies używane na stronie www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl tj.:
  1. uwierzytelniania Użytkownika  podczas trwania sesji przeglądarki,
  2. zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
  3. konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
  4. zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,
  5. wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,
  6. dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,
  7. sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i  ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.
 9. Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
 10. Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl .