Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia i treści na tej stronie pozostają własnością Jakuba Chmielewskiego. Zdjęć nie można pobierać, kopiować, powielać ani wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody. Zakupione zdjęcia, odbitki i wydruki uprawniają kupującego do własności obrazu, ale nie dają praw autorskich do obrazu, który pozostaje własnością Jakuba Chmielewskiego nawet po zakupie.